Årsberetninger

Nationalt ID-center udgiver årligt en beretning om centerets virksomhed til udlændinge- og integrationsministeren.

Det følger af udlændingelovens§ 40 i, stk. 6, at Nationalt ID-center skal udarbejde en årlig beretning om centerets virksomhed. Beretningen beskriver de aktiviteter, Nationalt ID-center har haft i forhold til de forskellige fokusområder, som centeret arbejder med. 

Der er i beretningen søgt at give et indblik i nogle af de dokumenttekniske og biometriske problemstillinger, som centeret har arbejdet med i løbet af året. Dette er gjort med respekt for, at der hverken kan offentliggøres personrelaterede oplysninger eller undersøgelsesteknikker og -metoder, der ved deres offentliggørelse vil mindske centerets fremtidige muligheder for at afsløre falske dokumenter og anden identitetssvindel.

De offentliggjorte årsberetninger er tilgængelige nedenfor.