Kontakt

Kontaktoplysninger til Nationalt ID-center.

Adresse:

Birkerød Kongevej 2-4
3460 Birkerød

Telefonnumre:

Generelle henvendelser: 61 98 39 00
Pressehenvendelser: 22 73 48 98

E-mailadresse:

nidc@nidc.dk

CVR-nr.:

41 33 82 10

EAN-nr.:

5798 000 408630