Fact finding-mission i Pakistan

Nationalt ID-center gennemførte i medio marts en fact finding-mission til Pakistan

Nationalt ID-center gennemførte i medio marts en fact finding-mission til Pakistan. Kommissoriet fokuserede bl.a. på registreringsrutiner relateret til personoplysninger, udstedelsesprocedurer ift. ID-dokumenter and civilretlige dokumenter, relaterede underlagsdokumenter, legaliseringsproceduren hos det pakistanske Udenrigsministerium samt det generelle korruptionsniveau i den offentlige forvaltning.

Med assistance fra den danske ambassade i Islamabad blev der arrangeret en række møder med pakistanske myndigheder på både føderalt og lokalt niveau, inklusiv tre møder med repræsentanter fra det lokale administrative niveau, Union Council. Flere diplomatiske kilder blev ligeledes konsulteret.

På baggrund af disse møder har Nationalt ID-center forfattet seks notater, der alle kan tilgås via nidc.dk/Analyser og trends.