Analyser & trends

En af Nationalt ID-centers opgaver er at foretage analyser og skabe overblik over trends på ID-området.

Nationalt ID-center indsamler og analyserer relevant viden om misbrugsmønstre vedrørende dokumentfalsk og personelfalsk med henblik på, at analyserne bliver gjort tilgængelige for de relevante myndigheder. Analyserne fokuserer bl.a. på brugen af falske og forfalskede dokumenter samt brugen af ID-dokumenter, der er udstedt på grundlag af falske eller forfalskede underliggende dokumenter.

Endvidere indhenter Nationalt ID-center konkrete oplysninger om ID-relaterede forhold i specifikke lande. Disse oplysninger omhandler primært dokumenters udstedelsesprocedurer og indgår bl.a. i analyser af ID-dokumenters taktiske elementer.

Analyserne er baseret på desk studies, missioner til udlandet og/eller informationer fra internationale ID-netværk. De publicerede analyser kan tilgås fra denne side. Nogle af analyserne er offentligt tilgængelige.

På baggrund af Nationalt ID-centers egne dokumentundersøgelser, samt orienteringer fra internationale samarbejdspartnere, publicerer Nationalt ID-center alerts vedrørende misbrug af ID-dokumenter. De publicerede alerts kan tilgås her på hjemmesiden. Nogle alerts er offentligt tilgængelige.

Nationalt ID-center har også til opgave at varetage den overordnede og tværgående koordination af myndighedssamarbejdet på ID-området, herunder metodeudvikling i forhold til afklaring af udlændinges identitet. Nationalt ID-center har bl.a. ansvaret for at udarbejde retningslinjer, vejledninger og procedurebeskrivelser med henblik på at kvalificere og ensarte myndighedernes tilgange til fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.