Analyser udarbejdet af Nationalt ID-center

Brazil - Marriage registration and the issuance of marriage certificates
09-04-2019
Notatet beskriver proceduren for registrering af vielse samt hvordan vielsesattester udstedes. Endvidere indeholder notatet en kort redegørelse af de omstændigheder, der forhindrer eller der kan udsætte ægteskabet i Brasilien.

Nigeria - Vielsesregistrering og udstedelse af vielsesattester (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
29-03-2019
Nærværende notat beskriver registreringsprocedurer og udstedelse af føderale vielsesattester i Nigeria. Notatet er uarbejdet på baggrund af interviews med relevante myndigheder i Nigeria, samt åbne kilder online.

Nigeria - Issuance and appearance of the Nigerian birth certificate
26-03-2019
Nærværende notat beskriver udstedelsesproceduren for de to dokumenter, der i Nigeria bruges til at dokumentere fødsler; fødselsattest og attestation of birth. I forbindelse hermed redegøres kort for den administrative struktur i forbindelse med fødselsregistering. Til slut berøres i hvilken grad korruptionsniveauet i Nigeria påvirker udstedelsen af fødselsattester og attestations of birth.

OPDATERET VERSION AF NOTAT UDSENDT DEN 11. JANUAR 2019: China - PRC border crossing stamps (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
26-03-2019
Notatet beskriver de grænsestempler, som benyttes af de kinesiske myndigheder.

Bangladesh - Issuance of the Bangladeshi passport
20-03-2019
Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udstedelsesproceduren for det bangladeshiske pas, samt berører i hvilken grad det generelle korruptionsniveau i Bangladeshi påvirker udstedelsen af passet. Til slut introduceres det bangladeshiske E-pas, som ifølge myndighederne skulle udstedes fra begyndelsen af 2019.

Iran, Afghanistan - Identity documents of Afghans residing in Iran (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
11-03-2019
Følgende notat beskriver en række forskellige typer ID-dokumenter, som afghanske borgere bosat i Iran kan besidde. I forbindelse hermed berøres desuden hvilke typer legalt eller illegalt ophold, som afghanske borgere i Iran kan have.

Iran - Issuance procedures of Iranian divorce certificates (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
08-03-2019
Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for iranske skilsmisseattester. I forbindelse hermed introduceres civilregistreringer i Iran og familielov i forbindelse med skilsmisse.

Iran - marriage registration and the issuance of marriage certificates (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
08-03-2019
Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for iranske vielsesattester. I forbindelse hermed introduceres civilregistreringer i Iran og familielov i forbindelse med ægteskab.

Sudan - marriage certificates issued by the Eritrean Orthodox Church and the Catholic Church of Khartoum
08-03-2019
Notatet klarlægger omfanget af stavefejl på vielsesattester udstedt af den eritreiske ortodokse i kirke i Sudan, og belyser samtidig den rolle som serienummeret eller registreringsnummeret har på vielsesattester udstedt af den katolske kirke. Den forsøger også at præsentere et overblik over det tilgængelig materiale om vielser på specifikke dage i den eritreiske ortodokse kirke.

Bangladesh – issuance of identity cards to Forcibly Displaced Myanmar Nationals
05-03-2019
Notatet beskriver indførelsen af et ID kort udstedt af UNHCR til etniske rohingyaer i Bangladesh.

NIDC årsberetning 2018
27-02-2019
Beretningen beskriver både de aktiviteter Nationalt ID-center har haft i forhold til etableringen af centeret, men den indeholder også en nærmere beskrivelse af de forskellige fokusområder, som centeret arbejder med.

China – issuance of birth certificates prior to 1996
12-02-2019
Følgende notat beskriver, hvornår den kinesiske Medical Certificate of Birth (chusheng yixue Zhengming) blev introduceret.

Algeria – Marriage registration and the issuance of marriage documents
04-02-2019
Notatet beskriver hvordan ægteskaber indgås og registreres i Algeriet og hvordan vielseskontrakten og familiebogen udstedes. 

Bangladesh – Birth registration and birth certificates in Bangladesh
30-01-2019
Notatet beskriver status på implementeringen af databasen BRIS (Birth Registration Information System), hvori bangladeshiske fødsler registreres samt fødselsattestens udseende. Desuden beskriver notatet opbygningen af det personlige identifikationsnummer, som fremgår på bangladeshiske fødselsattester. Slutteligt beskriver notatet hvordan korruptionsniveauet i den offentlige sektor påvirker udstedelse af bangladeshiske fødselsattester.

Syria - Stateless Kurds in Syria: Maktoumin and Ajanib
16-01-2019
Følgende notat fokuserer på identitetsdokumenter udstedt til den statsløse befolkning i Syrien og folketællingen fra 1962, der resulterede i deres statsløshed. Den juridiske ramme for opnåelse af syrisk statsborgerskab berøres desuden kort i denne sammenhæng.

KORRIGERET VERSION AF NOTAT UDSENDT DEN 14. JANUAR 2019: Iran – Issuance procedures of the Iranian birth certificate -The Shenasnameh (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
15-01-2019
Notatet beskriver udstedelsesprocedurerne for det iranske fødselsdokument, shenasnameh. Desuden er de personlige informationer, der fremgår i et shenasnameh beskrevet i notatet. Dette dokument er en korrigeret version af et notat offentliggjort den 14. januar 2019.

Informational note about national numbers on Syrian ID cards
21-12-2018
Notatet beskriver udstedelsesproceduren for syriske ID kort og hvordan national nummeret er opbygget.

Bangladesh – Muslim marriage registration and the issuance of marriage documents
19-12-2018
Notatet beskriver udstedelsesproceduren for muslimske ægteskabskontrakter (Nikahnama) i Bangladesh.

Bangladesh – MOFA attestation of Bangladeshi documents (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
19-12-2018
Notatet beskriver hvordan bangladeshiske dokumenter attesteres af det bangladeshiske udenrigsministerium.

Nepal - The legalisation procedure at the Nepali Ministry of Foreign Affairs (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
19-12-2018
Nærværende notat omhandler legaliseringsproceduren i det nepalesiske udenrigsministerium, legaliserede dokumenters troværdighed samt forholdsregler på to vestlige ambassader, der behandler legaliserede dokumenter fra Nepal.

Nepal - Birth registration and related civil status documents
18-12-2018
Nærværende notat beskriver de administrative rutiner vedrørende fødselsregistrering i Nepal og udstedelsen af relaterede civilretlige dokumenter. Notatet inkluderer en kort introduktion til den administrative struktur og civilregistreringer i Nepal samt en beskrivelse af korruption og troværdigheden af ID-dokumenter og civilretlige dokumenter.

Nepal - Registration of marriage and divorce and issuance of related certificates
18-12-2018
Nærværende notat beskriver registreringsrutinerne vedrørende ægteskab og skilsmisse i Nepal og udstedelsen af relaterede civilretlige dokumenter. Notatet inkluderer en kort introduktion til den administrative struktur og civilregistreringer i Nepal samt en beskrivelse af korruption og troværdigheden af ID-dokumenter og civilretlige dokumenter.

Nepal - Identity, civil registers, registration routines and corruption(Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
18-12-2018
Notatet beskriver registreringsrutiner relateret til personoplysninger, udstedelsesprocedurer ift. ID-dokumenter og civilretlige dokumenter, relaterede underlagsdokumenter, samt det generelle korruptionsniveau i den offentlige forvaltning i Nepal. Notatet beskriver også troværdigheden af ID-dokumenter og civilretlige dokumenter, en kort beskrivelse af det nepalesiske statsborgerskabsbevis og personnummer, samt en beskrivelse af National ID Management Centre.

Gambia - The Gambia issuance of identity documents
11-12-2018
Rapporten beskriver udstedelsesproceduren for nationale identitetskort i Gambia. Den beskriver også udbredelsen af falske dokumenter i Gambia.

Iran - Issuance of death certificates (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
07-12-2018
Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for iranske dødsattester både i Iran og på iranske repræsentationer i udlandet. Notatet inkluderer desuden en kort introduktion til civilregistreringer i Iran.

Israel - Israeli border crossing stamps (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
22-11-2018
Nationalt ID-center har udarbejdet et notat vedrørende brugen af israelske ind- og udrejsestempler. På baggrund af Nationalt ID-centers tjenesterejse til Israel i oktober 2018, har Centeret udarbejdet et notat vedrørende de israelske ind- og udrejsestempler og brugen af disse siden 2013.

Iran - Issuance procedures of the Iranian passport in Iran and abroad
23-10-2018
Nærværende notat omhandler udstedelsesprocedurer for iranske pas – i Iran såvel som på iranske repræsentationer i udlandet.

Cyprus - The marriage procedure and the issuance of marriage certificates (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
11-10-2018
Nærværende notat omhandler procedurerne for civil ægteskabsindgåelse i Cypern, hvor en eller begge parter er udlændinge, udstedelse af civile vielsesattester, civil registrering af religiøse vielser, korruptionsniveau samt beskrivelser af tre forskellige vielsesattesters respektive sikkerhedselementer.

Ukraine -  Marriage registration and the issuance of marriage certificates
09-10-2018
Rapporten beskriver vielsesregistrering og udstedelsesprocedure for ukrainske vielsesattester. 

Canada - Birth certificates and issuance procedures
08-10-2018
Rapporten beskriver udstedelsesproceduren for canadiske fødselsattester. Den beskriver også introduktionen af polymer fødselsattester i 2008, og indeholder en gennemgang af de forskellige sikkerhedsfeatures i fødselsattesten.

Ethiopia - Ethiopian Kebele cards
03-10-2018
Nærværende notat beskriver udseende og udstedelsesprocedurer for det etiopiske identitetskort kaldet Kebele card. Notatet behandler desuden Kebele kortets troværdighed som identitetsbevis.

Ethiopia - Civil certificates issued by the Vital Events Registration Agency
03-10-2018
Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for civile attester, attesternes udseende og berører kortfattet den etiopiske forvaltningsstruktur. Civile attester udstedes af det etiopiske Vital Events Registration Agency (VERA), som siden august 2016 har registreret fødsler, adoptioner, ægteskaber, skilsmisser og dødsfald for etiopiske statsborgere. Siden oktober 2017 har VERA tillige registreret livsbegivenheder for flygtninge, hvorfor begge procedurer beskrives.

Ethiopia - The Ethiopian E-series passport  
03-10-2018
Nærværende notat beskriver udseendet og de tekniske sikkerhedselementer i det etiopiske E-serie pas. Ligeledes belyses udstedelsesproceduren af det etiopiske pas i Etiopien og på de etiopiske udenrigsrepræsentationer.  

Schengen - Schengen border crossing sticker guide (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
21-09-2018
Vejledningen beskriver hvilke elementer et ægte Schengen grænsestempel skal indeholde, og hvordan man kan identificere falske Schengen grænsestempler på baggrund af oplysninger i stemplet.  

Belgien - Vejledning til undersøgelse af belgiske opholdskort 
07-09-2018
Bulgarien - Vejledning til undersøgelse af bulgarske opholdskort
07-09-2018
Cypern  - Vejledning til undersøgelse af cypriotiske opholdskort
07-09-2018
Frankrig - Vejledning til undersøgelse af franske opholdskort
07-09-2018
Grækenland - Vejledning til undersøgelse af græske opholdskort
07-09-2018
Kroatien - Vejledning til undersøgelse af kroatiske opholdskort
07-09-2018
Polen - Vejledning til undersøgelse af polske opholdskort
07-09-2018
Portugal - Vejledning til undersøgelse af portugisiske opholdskort
07-09-2018
Rumænien - Vejledning til undersøgelse af rumænske opholdskort
07-09-2018
Spanien - Vejledning til undersøgelse af spanske opholdskort
07-09-2018
Vejledninger til undersøgelse af opholdskort udstedt til udlændinge i Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Polen, Portugal, Rumænien og Spanien.

Bulgarien - Residence documents issued on the basis of the Law for the Foreigners in the Republic of Bulgaria or under the Act on entering, residing and leaving the Republic of Bulgaria by European Union citizens and their family member
07-09-2018
Detaljeret oversigt over de 17 typer opholdstilladelser som de bulgarske myndigheder kan udstede til tredjelandsstatsborgere, som opholder sig i Bulgarien.

Ghana - Issuance procedure of Birth Certificates and Certified Copy of Entry in Register of Births (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
30-08-2018
Rapporten beskriver udstedelsesproceduren for ghanesiske fødselsattester og indeholder en gennemgang af dokumenternes væsentlige specifikationer. Rapporten præsenterer også udfordringerne forbundet med indholdet i ghanesiske fødselsattester.

Nordiske lande - Notat om misbrug af nordiske ID-dokumenter ved forsøg på indrejse i Canada
30-08-2018
Nærværende notat omhandler misbruget af nordiske ID-dokumenter i forbindelse med forsøg på indrejse i Canada i perioden 2010-2017. Notatet er baseret på data fremsendt af Canada Border Services Agency.

Ghana - The Ghana Card (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
10-08-2018
Nærværende notat omhandler sikkerhedselementerne i det nye 2018 Ghana ID Kort, registrerings- og udstedelsesprocedurer, samt Ghana ID Kort-projektets udfordringer. De ældre versioner af ghanesiske ID Kort er ligeledes beskrevet i notatet.

Syrien – Det syriske »Q-pas«
03-08-2018
Nærværende notat omhandler det syriske »Q-pas« og indeholder bl.a. eksempler på, hvordan man kan skelne et »Q-pas« fra et ægte syrisk pas i N-serien. Notatet indeholder ligeledes en kort beskrivelse af det generelle korruptionsniveau i Syrien samt en beskrivelse af dokumentsikkerheden af syriske ID-dokumenter.  

UK - Examination of the MRZ zone in UK visa stickers (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
19-07-2018
Følgende vejledning beskriver hvordan man kan gennemføre en taktisk undersøgelse af visumstickere fra Storbritannien ved sammenligne oplysningerne i MRZ koden med oplysningerne i stickeren. 

Ghana - Ghanaian marriage certificates (åbner i nyt vindue) (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
18-07-2018
Nærværende notat beskriver de forskellige processer omkring indgåelse af ægteskab i Ghana, samt betingelserne for at få udstedt en vielsesattest.

Schengen - Detection of counterfeit Schengen border crossing stamps (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
18-07-2018
Nærværende notat indeholder en vejledning til kontrol af Schengen grænsestempler.

Schengen - Detection of counterfeit Schengen visa stickers (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
18-07-2018
Nærværende notat indeholder en vejledning til kontrol af Schengen visumstickere. 

Tyrkiet – Issuance procedures and security features of Turkish identity cards (Kimlik)
26-06-2018
Nærværende notat omhandler det tyrkiske identitetskort kaldet Kimlik. De tyrkiske myndigheder introducerede i 2017 en ny model af kimlik, men de ældre kort er endnu gyldige. Notatet behandler derfor begge kort samt udstedelsesprocedurer herfor.

Vestafrika - West African border stamps (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
14-06-2018
Nærværende notat beskriver de ind- og udrejsestempler, der i øjeblikket anvendes af myndighederne i Ghana, Nigeria og Togo. Notatet indeholder også eksempler på forfalskede vestafrikanske ind- og udrejsestempler.

Pakistan - Birth registration and related civil status documents
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Pakistan - Marriage registration and related civil status documents 
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Pakistan - Civil registers, registration routines and corruption
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Pakistan - ID cards and related breeder documents
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Pakistan - The Pakistani passport and its trustworthiness
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Pakistan - Legalisation procedures at the Pakistani Ministry of Foreign Affairs 
06-06-2018
Revideret version under udarbejdelse. Forventet offentliggørelse i september 2019.

Indien – Births and Deaths registration in the Delhi Cantonment Board (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
06-06-2018
Nærværende notat omhandler den generelle procedure og reglementer for udstedelse af fødselsattester med udgangspunkt i the Delhi Cantonment Board, samt den administrative struktur i Indien.

Indien – Maldivian entry and exit stamps in use since 1st of August 2016 (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
06-06-2018
Nærværende notat beskriver udseende og sikkerhedselementer på ind- og udrejsestempler benyttet af Republikken Maldiverne siden 1. August 2016.

Indien – Verification of an Indian Income Tax Return Form (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
06-06-2018 (opdateret 17-08-2018)
Følgende notat beskriver metoden hvormed en indisk Income Tax Return Form kan verificeres.

Ghana - The Ghanaian G-Series passport (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
04-05-2018
Nationalt ID-center har udarbejdet en beskrivelse af de tekniske specifikationer i det ghanesiske G-serie pas, samt en række uregelmæssigheder forbundet med passets udseende og specifikationer. 

Eritrea - Forvaltningsstruktur og dokumentudstedelse i Eritrea
10-04-2018
Nærværende notat omhandler den eritreiske forvaltningsstruktur samt udstedelse af dokumenter til eritreiske borgere. Notatet beskriver den administrative struktur i landet samt procedurer for udstedelsen af forskellige civilretlige dokumenter og attester til eritreiske borgere.  

Myanmar - Pasudstedelse til rohingyaer i Myanmar
20-03-2018
Følgende notat belyser i hvilken grad, det er muligt for rohingyaer i Myanmar at opnå statsborgerskab samt få udstedt pas. Notatet beskriver de tre forskellige typer statsborgerskab i Myanmar samt procedurer for ansøgning om pas og nationale ID-kort.  

Jordan - Udstedelse af jordanske dokumenter til statsløse palæstinensere
02-03-2018
Følgende notat omhandler dokumenter udstedt til statsløse palæstinensere af de jordanske myndigheder. Notatet beskriver udstedelsesproceduren for det jordanske T-pas, samt de forskellige kategorier af grænsekort udstedt til statsløse palæstinensere af myndighederne i Jordan.  

Kina - Kinesiske personnumre
08-02-2018
Nærværende notat omhandler læsningen af det 18-cifrede kinesiske personnummer (gongmin shenfen haoma) og kan bruges til at undersøge kinesiske statsborgeres identitet. Notatet beskriver, hvordan et ægte 18-cifret kinesisk personnummer korresponderer med oplysninger om indehaverens bopælsregistrering.