Udlændinge- og Integrationsminister på besøg i Nationalt ID-center

Minister Inger Støjberg har fået fremvisning af Nationalt ID-centers lokaler og udstyr

Den 13. juni havde Nationalt ID-center besøg af Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg. Ministeren fik her lejlighed til at se centrets lokaler og hilse på medarbejderne. 

Efter en indledende præsentation fra centrets chef Jakob Dam Glynstrup, fik hun en gennemgang af nogle af de databaser, centrets dokumentteknikere dagligt benytter sig af i ægthedsvurderingen af ID-dokumenter. Fremvisningen af centret fortsatte med en rundvisning i laboratoriet, hvor ministeren fik lov at følge dokumentteknikernes undersøgelse af ID-dokumenter med laboratoriets nye udstyr. Besøget sluttede med en gennemgang af det uddannelsesmateriale, som centrets udgående team underviser i på de danske repræsentationer i udlandet samt de værktøjer, der benyttes af centrets kursusteam i undervisningen af danske myndigheder herhjemme.