Nationalt ID-center i Ghana

Andreas Mølvig Larsen og Patrick Thomsen Støtt fra Nationalt ID-centers udgående team har besøgt den danske ambassade i Ghana.

Formålet med besøget var at understøtte ambassadens indsats på ID-og dokumentområdet ved at gennemgå ID-dokumenter indleveret på ambassaden i forbindelse med visumansøgninger.            

Teamet gennemførte også et praksisorienteret undervisningsforløb om den tekniske opbygning af ID-dokumenter og interviewteknik for ambassadens personale, samt medarbejdere fra andre europæiske ambassader.

For Patrick Thomsen Støtt, analytiker i Nationalt ID-Center, var det en spændende oplevelse at arbejde med dokumentkontrol på den danske ambassade: ” Det har været interessant at koble vores generelle og tekniske viden på området sammen med ambassadens praktiske erfaring med ID-dokumenter fra Vestafrika. Besøget har givet medarbejderne på ambassaden en bedre teknisk forståelse for hvordan man vurderer ID-dokumenter, samtidig med at vi har fået et brugbart førstehåndsindtryk af udfordringerne på ID-området i Ghana og andre Vestafrikanske lande.”

 

 

 

 

 

                        

        

Andreas Mølvig Larsen og Patrick Thomsen Støtt fra Nationalt ID-centers udgående team har besøgt den danske ambassade i Ghana (marts 2018).

Andreas Mølvig Larsen og Patrick Thomsen Støtt foran den danske ambassade i Ghana (marts 2018).