Om dokumenttekniske undersøgelser af kopier

NIDC modtager også kopier af dokumenter til undersøgelse i det dokumenttekniske laboratorium.

Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt en kopi er ægte eller ej. En egentlig ægthedsvurdering kræver, at der kan laves en dokumentteknisk undersøgelse af det originale dokument. NIDC kan imidlertid ofte se andre forhold ved en gennemgang af en kopi, hvorfor disse stiller andre krav til den dokumenttekniske undersøgelse.

Kvaliteten af kopierne kan variere meget. Centeret ser eksempelvis kopier af ID-dokumenter, hvor farver og detaljer på dokumenterne helt eller delvist er gået tabt i kopieringen.

Derudover er der begrænsede muligheder for gennemførelsen af den dokumenttekniske undersøgelse, da det ikke er muligt at vurdere materialer og trykteknikker ud fra en kopi. Derfor spiller den taktiske vurdering ofte en afgørende rolle og kan afdække forhold, som kan have betydning for bedømmelsen af en kopi.

Resultatet af den tekniske undersøgelse og den taktiske vurdering af en kopi indarbejdes i én samlet dokumentbedømmelse. Til bedømmelsen af kopier anvendes en særskilt konklusionsskala, der ikke indeholder en egentlig ægthedsvurdering, da dette som nævnt ikke er muligt for kopier.

Dokumentbedømmelsen udgør den skriftlige udtalelse, som Nationalt ID-center fremsender til myndigheden, der har anmodet om en dokumentteknisk undersøgelse af et dokument.

Se også Vejledning til bestilling af dokumentvurdering (kræver login).

En beskrivelse af hvordan NIDC behandler personoplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger.