Om dokumenttekniske ægthedsvurderinger af originaldokumenter

NIDCs dokumenttekniske laboratorium modtager mange forskellige slags ID-dokumenter til undersøgelse.

Kvaliteten og sikkerhedsniveauet i ID-dokumenter kan variere meget.

Rejsedokumenter har som regel et højt sikringsniveau, hvor avancerede trykteknikker og sikkerhedselementer er med til at sikre dokumentet mod misbrug.

Civilretlige dokumenter som fødselsattester, vielsesattester, militærdokumenter og uddannelsesbeviser er som oftest dokumenter, der indeholder få eller ingen sikkerhedselementer. Sådanne dokumenter er nemmere at forfalske eller lave falske versioner af og udgør en særlig udfordring for den dokumenttekniske undersøgelse.

NIDC anvender en todelt undersøgelsesmetode i dokumentbedømmelserne. Først foretages en dokumentteknisk undersøgelse, hvor dokumentets tekniske konstruktion, anvendte materialer og sikkerhedselementer vurderes. Til den dokumenttekniske undersøgelse anvendes bl.a. fotoanalytiske teknikker og mikroskopi. Den tekniske undersøgelse er non-invasiv, hvilket betyder, at der ikke udtages prøver eller på anden måde foretages undersøgelser, som påvirker dokumentet.

Derudover sammenstilles dokumenterne, hvis muligt, med specimen, der er prøveeksemplarer af ægte dokumenter, og referencemateriale fra databaser, der indeholder oplysninger om originale dokumenter fra hele verden.

Den dokumenttekniske undersøgelse kan være tilstrækkelig til at afgøre et ID-dokuments validitet, men bidraget fra den taktiske vurdering er i nogle tilfælde også med til at kvalificere og nuancere den samlede vurdering af de enkelte dokumenter.

NIDC foretager en konkret afvejning af resultaterne fra den dokumenttekniske undersøgelse og den taktiske vurdering og indarbejder resultaterne i én samlet dokumentbedømmelse.

Dokumentbedømmelsen bliver udfærdiget i overensstemmelse med NIDCs konklusionsskala, der giver mulighed for at anføre, med hvilken grad af sikkerhed centeret vurderer, at et dokument er ægte eller falsk.

Dokumentbedømmelsen udgør den skriftlige udtalelse, som Nationalt ID-center fremsender til myndigheden, der har anmodet om en dokumentteknisk undersøgelse af et dokument.

Se også vejledning til bestilling af dokumentvurdering (kræver login).

En beskrivelse af hvordan NIDC behandler personoplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger.