Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Nationalt ID-center indsamler og behandler personoplysninger med det formål, at kunne udsende nyhedsbreve fra Centerets hjemmeside.

Nationalt ID-center indsamler og behandler mere specifikt din e-mail adresse. De indsamlede oplysninger anvendes desuden til, at Nationalt ID-center kan føre statistik over brugen af nyhedsmails, fx hvor mange procent af abonnenterne, der åbner nyhedsmailen eller klikker på et link i nyhedsmailen. Nationalt ID-center videregiver kun dine oplysninger til leverandøren af nyhedsbreve i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene. Aktuelt er Centerets leverandør Netcompany, www.netcompany.com/da (nyt vindue).

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbreve giver du samtykke til, at Nationalt ID-center indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige, for at kunne udsende nyhedsbreve til dig som abonnent. Din e-mail adresse opbevares så længe, du er tilmeldt som abonnent af Centerets nyhedsbrev.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dit abonnement ved at benytte linket nederst i den nyhedsmail, du modtager fra Centret.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at:
• få indsigt i Nationalt ID-centers behandling af dine oplysninger
• få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
• modtage en gratis kopi af de dokumenter, som indeholder dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet. Gå til Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Nationalt ID-center:
Nationalt ID-center
Adelgade 13,
1304 København K
Telefon: +45 61 98 39 00
Mail: nidc@nidc.dk

Databeskyttelsesrådgiver

I henhold til databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.
Centers databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@uim.dk eller:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Nationalt ID-centers behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger på retsinformation.dk (nyt vindue) 
Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger hos EUR-Lex (nyt vindue) 

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over Centrets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Klager kan sendes til dt@datatilsynet.dk eller:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.