NIDCs dokumenttekniske laboratorium er akkrediteret til forensisk prøvning

Dermed har NIDC fået en faglig anerkendelse og bekræftelse af, at laboratoriet er kompetent til at levere de ydelser, som laboratoriet er etableret til at levere til udlændingemyndighederne, herunder at undersøge dokumenters ægthed og tegn på manipulation, samt at vurdere dokumenters sikkerhedsniveau.

Den internationalt anerkendte akkrediteringsstandard, som danner grundlag for akkrediteringen af NIDCs dokumenttekniske laboratorium er DS/EN ISO/IEC 17025:2017: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. Heri er fastlagt de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift. Dertil kommer en række akkrediteringsbestemmelser, som er baseret på krav fra internationale akkrediteringsorganisationer som EA, IAF og ILAC.

I Danmark er DANAK udpeget som nationalt akkrediteringsorgan. NIDCs dokumenttekniske laboratorium bliver ved akkreditering kontrolleret og efterprøvet, samt bedømt på de krav, der gælder for netop den type af virksomhed. De stillede krav dækker bl.a. de mere rammeskabende forhold som ledelsesprocesser, procedurer, medarbejdernes tekniske og faglige kompetencer samt uvildighed og upartiskhed. Men kravene omfatter også mere konkrete tekniske forhold, så som at laboratorieudstyr er kalibreret og egnet til opgaven, at måleresultater er pålidelige og korrekt registreret, og at der er styr på sporbarhed af måleinstrumenter, testede materialer og måleresultater.

DANAK LOGO