Landespecifik information

14-09-2023

Dette notat beskriver ansøgningsprocessen og kravene for at få vietnamesisk pas, når der søges i Vietnam eller fra udlandet. Notatet introducerer derudover det nye design og tekniske specificationer for det vietnamesiske pas.

14-09-2023

Dette notat beskriver den administrative struktur i Vietnam og dets nylige transformation. Derigennem bliver det vietnamesiske ID nummer og ID kort også introduceret.

14-09-2023

Notatet handler om hvordan vietnamesisk statsborgerskab kan erhverves fra fødslen, kan mistes, bevares eller generhverves.

11-09-2023

Nationalt ID-center har opdateret et notat vedrørende udstedelsesproceduren for thailandske fødselsattester samt registrering af fødsler i en husstandsbog.

11-09-2023

Nationalt ID-center har opdateret et notat vedrørende udstedelsesproceduren for thailandske vielsesattester.

11-09-2023

Nationalt ID-center har opdateret et notat vedrørende udstedelsesproceduren for thailandske e-pas.

29-08-2023

Nærværende notat indeholder oplysninger om faderskab, arv, adoption og surrogati i Algeriet.

29-08-2023

Nærværende notat beskriver det algirske civil register system.

29-08-2023

Nærværende notat beskriver det algirske statsborgerskab.

18-08-2023

Notatet berører forskellige aspekter vedrørende vietnamesiske bankkonti, herunder indlånskonti og bemyndigelse, muligheder for netbank og fælles konti.