Dokumentdatabase

En af Nationalt ID-centers opgaver er at indhente relevant viden inden for ID-området.

Information indhentes ved desk studies, fact finding-missioner, samt gennem nationale og internationale netværk, og bliver gjort tilgængelige i NIDCs dokumentdatabase. Oplysningerne er tilgængelige for relevante myndigheder.

 

Søgning efter land:
Alle typer publikationer og alerts, som omhandler et eller flere lande, kan tilgås ved at vælge et forbogstav nedenfor og herefter et land.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Man kan enten tilgå informationen via venstremenuen, eller man kan søge information frem om specifikke lande via alfabetet ovenfor.

Landespecifik information

Publikationer, som indeholder konkrete oplysninger om ID-relaterede forhold i ét eller flere lande, kan findes under fanen landespecifik information. Oplysningerne er tilgængelige for relevante myndigheder.

Landespecifikke dokumentguides

Nationalt ID-center udfærdiger guides om konkrete dokumenter. De enkelte guides indeholder beskrivelse af tekniske og taktiske forhold, som kan anvendes ved gennemgang af et tilsvarende dokument. Dokumentguides kan kun tilgås efter login.

Alerts

Nationalt ID-center publicerer alerts om blandt andet misbrug af ID-dokumenter på baggrund af centerets egne dokumentundersøgelser, men også ud fra oplysninger fra nationale og internationale samarbejdspartnere. Alerts kan kun tilgås efter login.

Generelle guides og information 

Nationalt ID-center udfærdiger generelle guides som kan anvendes når dokumenter undersøges. Derudover udfærdiges information om hvordan man eksempelvis bedst tager et billede af et dokument som skal sendes til dokumentvurdering hos centeret. Dokumenterne kan kun tilgås efter login.

Internationale databaser

Her kan du finde beskrivelser af og links til relevante internationale ID-databaser, der bl.a. indeholder eksempler af ID-, rejse- og underlagsdokumenter. Nogle af databaserne er forbeholdt de myndigheder, der arbejder med ID-dokumenter, mens andre er offentligt tilgængelige.