Om fingeraftrykssammenligning

NIDCs biometriske eksperter udfører fingeraftrykssammenligninger.

Fingeraftrykssammenligninger hos NIDC

Fingeraftrykssammenligning er en ekspertteknisk disciplin, hvor to eller flere billeder af fingeraftryk sammenlignes manuelt for at vurdere, om de viser aftryk fra den samme eller forskellige personer. Et fingeraftryk består af et unikt sæt af mønstre og detaljer, og sammenligningen omfatter detaljerede analyser af disse mønstre.

De biometriske eksperter hos NIDC sammenligner aftryk rekvireret fra samarbejdsmyndigheder både i og uden for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

NIDC arbejder i overensstemmelse med en standard, som også politiet anvender, hvor der skal være minimum 10 overensstemmende detaljer til stede i begge aftryk for at kunne resultere i en positiv identifikation. Undersøgelsen tager udgangspunkt i internationalt anerkendte metoder og procedurer, og resultatet er en ekspertteknisk udtalelse, der kan bidrage til rekvirerende myndigheds vurdering af en udlændings identitet.