Om ansigtssammenligning

NIDCs biometriske eksperter udfører ansigtssammenligninger

Hvad er en ansigtssammenligning?

Ansigtssammenligning er en ekspertteknisk disciplin, hvor billeder af flere ansigter sammenlignes manuelt for at vurdere, om de viser den samme person. Ansigtssammenligning adskiller sig fra den automatiske ansigtsgenkendelse, hvor et teknologisk system er programmeret til at udføre sammenligningen. Den manuelle sammenligning og omfatter detaljerede analyser af ansigtets individuelle træk og dimensionerne mellem disse.

Hvem kan anmode om en ansigtssammenligning?

De biometriske eksperter hos NIDC udfører ansigtssammenligninger rekvireret fra samarbejdsmyndigheder både i og uden for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Anmodninger om ansigtssammenligningsundersøgelser kan komme fra myndigheder, der blandt andet arbejder med udlændinges ind- og udrejser, tilladelser til for eksempel ophold, uddannelse, arbejde og familieforhold. Hvis der er tvivl om en persons identitet, kan det som led i sagsbehandlingen være nødvendigt for myndighederne at afklare identiteten ved hjælp af ansigtssammenligning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i internationalt anerkendte metoder og procedurer, og resultatet er en ekspertteknisk udtalelse, der kan bidrage til rekvirerende myndigheds vurdering af, f.eks. om et ID-dokument er fremlagt af rette indehaver.

Undersøgelsens karakter

Afhængigt af sammenligningens karakter og eventuelle tidsbegrænsninger hos myndigheden har de biometriske eksperter hos NIDC forskellige værktøjer til at løse opgaven. Myndighederne bliver i denne forbindelse vejledt om det videre forløb, og det afklares om undersøgelsen løses bedst ved en udvidet ansigtssammenligning eller en ansigtsscreening. For en nærmere beskrivelse af de to typer sammenligning, henvises der til afsnittene Udvidet ansigtssammenligning og Ansigtsscreening.

Forbehold

Resultatet af en ansigtssammenligning kan ikke stå alene, men kan udelukkende anvendes af den rekvirerende myndighed, som et supplerende element i myndighedens vurdering af en sag.