Biometriske undersøgelser

Myndighederne kan bede om hjælp til biometriske undersøgelser.

NIDC udfører ansigts- og fingeraftrykssammenligninger

For at understøtte udlændingemyndighedernes mulighed for at fastlægge og kontrollere udlændinges identitet tilbyder Nationalt ID-center hjælp til biometriske undersøgelser. NIDCs biometriteam har til opgave at understøtte udlændingemyndighedernes mulighed for at identificere personer ved hjælp af fingeraftryk og ansigtsbilleder.  

NIDC modtager anmodninger om sammenligninger fra de myndigheder centeret betjener i forbindelse med disses identitetsfastlæggelse af udlændinge, hvor resultatet fra sammenligningen kan bruges i myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om indrejse til landet, forlængelser af ophold samt andre relevante forhold.

Nationalt ID-center er den eneste myndighed i Danmark, der udfører ansigtssammenligninger på ekspertteknisk niveau.