Udstedelse af nationalitetspas og fødselsdokumenter i Nigeria

Nationalt ID-center har udarbejdet en rapport vedrørende udstedelse af nationalitetspas og fødselsdokumenter i Nigeria.

Rapporten beskriver udstedelsesprocedurerne for nigerianske pas og fødselsdokumenter. Oplysningerne i rapporten er indsamlet fra åbne og tilgængelige kilder.

Rapporten kan findes på NIDC's hjemmeside under Analyser-og-trends/Analyser-udarbejdet-af-Nationalt-ID-center.