Registrering af vielser og udstedelse af vielsesattester i Brasilien

Notatet beskriver proceduren for registrering af vielser samt hvordan vielsesattester udstedes.

Endvidere indeholder notatet en kort redegørelse af de omstændigheder, der forhindrer eller kan udsætte ægteskabet i Brasilien.

Notatet er tilgængelig på hjemmesiden under nidc.dk/da/Analyser og trends/Analyser udarbejdet af Nationalt ID-center eller kan tilgås ved at benytte nedenstående link:

Brazil - Marriage registration and the issuance of marriage certificates (PDF)