Vil du være en del af ledelsesteamet i Nationalt ID-center? Nationalt ID-center søger chefkonsulent

Er du analytisk stærk og har blik for udvikling? Læs mere herunder.

Du vil sammen med chefen og souschefen for centeret blive en del af ledelsesteamet og være med til at sikre centerets drift og forsatte faglige udvikling. I det daglige vil du have det faglige ansvar for henholdsvis centerets biometriske team og analytiske team samt for centerets kontrol- og undervisningsaktiviteter på de danske repræsentationer.
Du har erfaring med selvstændigt at koordinere det daglige arbejde i et team eller lignende. Det er ikke nødvendigt, at du har direkte erfaring med de faglige områder, som du får ansvaret for, men du skal finde det spændende at sætte dig ind i nye fagområder, ligesom du skal have blik for at indtænke nye teknologier og metoder i identitets- og kontrolarbejdet.

”Arbejdsopgaverne i Nationalt ID-center er forskellige fra uge til uge – der er aldrig to dage der er fuldstændigt ens, og vi er stadig i gang med at udvikle os fagligt og organisatorisk.
Det er sjovt at gå på arbejde sammen med mine kolleger, som har mange forskellige faglige uddannelser og baggrunde. Vores brede kompetencer kombineret med vores gode samarbejde gør, at vi kan løse mange komplekse opgaver på tværs af centrets teams, og det skaber et værdifuldt sammenhold.
Vi er sat i verden for at bidrage til understøtningen af udlændingemyndighedernes identitets- og kontrolarbejde, så om vi arbejder i dokumentlaboratoriet, i det analytiske team, på det biometriske område eller i kursusteamet er endemålet det samme,” siger Anne Lilli Westphal fra Nationalt ID-center.

Vores forventninger
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. cand.jur., cand.scient.pol. eller lignende. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til det udlændingepolitiske område. Du skal have erfaring med at arbejde i centraladministrationen.
Ansøgningsfrist 17. april.

Læs mere om stillingen: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=131102&MediaId=6