Opdateret version af notat offentliggjort den 02-03-2018 er nu tilgængelig

Jordan – Udstedelse af jordanske dokumenter til statsløse palæstinensere (Opdateret version af notat offentliggjort den 2. marts 2018)

Nationalt ID-center har opdateret notat af den 02-03-2018 vedrørende udstedelsen af jordanske dokumenter til statsløse palæstinensere.

Notatet er tilgængelig på hjemmesiden under nidc.dk/da/NIDC-ID-database/Landespecifikke-publikationer eller kan tilgås ved at benytte nedenstående links:

Se Jordan – Udstedelse af jordanske dokumenter til statsløse palæstinensere (Opdateret version af notat offentliggjort den 2. marts 2018) (PDF)