Notat om det italienske ID kort

Nærværende notat beskriver udstedelse procedure af det italienske ID kort samt de omstændigheder, som stadigvæk kan begrunde udstedelsen af papir modellen.

Notatet indeholder desuden en redegørelse af de oplysninger på kortet i de tilfælde, hvor ejeren ikke er en italiensk borger.

Notatet er tilgængelig på hjemmesiden under nidc.dk/da/NIDC-ID-database/Landespecifikke-publikationer eller kan tilgås ved at benytte nedenstående link:

Se Italien - Det italienske ID kort (PDF)