Nationalt ID-Center udgiver årsberetning for 2018

Det følger af udlændingelovens § 40 i, stk. 6, at Nationalt ID-center skal udarbejde en årlig beretning om centerets virksomhed.

Beretningen beskriver både de aktiviteter Nationalt ID-center har haft i forhold til etableringen af centeret, men den indeholder også en nærmere beskrivelse af de forskellige fokusområder, som centeret arbejder med.

Se NIDC årsberetning 2018