Bangladeshiske fødselsattester

Nationalt ID-center har udarbejdet et notat, der beskriver fødselsregistrering og fødselsattester i Bangladesh.

Notatet beskriver status på implementeringen af databasen Birth Registration Information System (BRIS), hvori fødsler registreres, samt opbygningen af ”the personal identification number”, som fremgår på bangladeshiske fødselsattester. Notatet beskriver yderligere hvilken indflydelse korruptionsniveauet i den offentlige sektor har på udstedelsesprocedurerne for fødselsattester.

Notatet er tilgængelig på hjemmesiden under nidc.dk/da/Analyser og trends/Analyser udarbejdet af Nationalt ID-center eller kan tilgås ved at benytte nedenstående link:

Se Bangladesh – Birth registration and birth certificates in Bangladesh  (PDF)