Alert – nyt design for østrigske visumstickers

Østrig implementerer pr. 1. november 2018 et nyt design for visumstickers.

Det østrigske indenrigsministerium har oplyst til Nationalt ID-center, at Østrig pr. 1. november 2018 implementerer den fælles standard for visumstickers jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1370.

Denne alert er tilgængelig på hjemmesiden under nidc/dk/analyser og trends/Alerts eller kan tilgås ved at benytte nedenstående link:

Se Alert - New design for Austrian visa stickers  (PDF)