Landespecifikke publikationer

02-07-2020

Notatet beskriver det yemenitiske nationalitetspas og hvordan den nuværende situation i landet påvirker udstedelsen af pas i og uden for Yemen. Notatet indeholder ligeledes en beskrivelse af udstedelsesprocedurene, regler for forlængelse, en oversigt over pasudstedende kontorer, der er anderkendt af den yemenitiske regering samt beskrivelser af de tekniske specifikationer af passerierne S-2016 og S-2019.

02-07-2020

Notatet beskriver blankstjålne syriske pas og det falske såkaldte ”Q”-pas. Notatet indeholder dertil en beskrivelse af, hvordan de to dokumenter kan identificeres.

02-07-2020

Notatet beskriver det gambiske ID-kort og pas og deres respektive udstedelsesprocedurer. Notatet indeholder ligeledes en beskrivelse af fødselsregistrering samt en vurdering af ghambiske dokumenters generelle troværdighed.

29-06-2020

Notatet beskriver det kinesiske erhvervskompetencebevis (the Occupational Qualification Certificate), som hører under erhvervskompetencesystemet. Notatet redegør for bevisets centrale tekniske specifikationer og omfatter en guide til online verifikation.

16-06-2020

Notatet indeholder en beskrivelse af fødselsregistrering og udstedelsesprocedurer for fødselsattester og for dokumentet ”certified copy of entry in register of births” (CCERB).

16-06-2020

Vejledningen indeholder en beskrivelse af CCERB, der udstedes i Ghana som bevis for fødselsregistrering eller som dokumentation for efterregistrering.

27-05-2020

Vejledningen indeholder en beskrivelse af både tekniske og taktiske elementer af den vielsesattest, som udstedes i Palæstina.

27-05-2020

Nationalt ID-center har udarbejdet et notat vedrørende ind- og udrejsestempler fra Maldiverne i brug efter 10. februar 2019.

20-05-2020

Notatet indeholder en beskrivelse af vielsesregistrering og udstedelsesprocedurer for vielseattester og familiebøger i Algeriet.

19-05-2020

Nærværende notat beskriver proceduren for optagelse på en formel kokkeuddannelse i Thailand, samt strukturen for uddannelsen. Yderligere beskrives den dokumentation, som de studerende får udstedt ved endt uddannelse og brugen af såkaldte testing centres til at vurdere thailandske kokke. Notatet berører desuden opbygningen af kulinariske kurser udbudt af det thailandske Department of Skill Development og dokumentation udstedt herfor efter endt uddannelse.