Landespecifikke publikationer

14-10-2021

En ensides guide til det irakiske A-serie pas. Guiden indeholder billeder af bio-datasiden under forskellige lyskilder.

27-09-2021

Vejledningen indeholder en beskrivelse af det palæstinensiske ID-kort herunder tekniske og taktiske nedslagspunkter.

23-09-2021

Notatet omhandler registrering af borgerlige vielser i Singapore, herunder registrerings- og udstedelsesprocedurer.

21-09-2021

Notatet beskriver erhvervskompetencesystemet (the Occupational Qualification System) i Kina med særligt fokus på kokke. Det omfatter blandt andet beskrivelser af adgangs- og testkrav for de forskellige niveauer af erhvervskompetencesystemet samt en beskrivelse af korruptionsniveauet i Kina og en vurdering af kinesiske dokumenters troværdighed.

02-09-2021

De australske myndigheder har lavet fire korte guides til kontrol af fire forskellige versioner af den afghanske tazkera i papirform.

30-08-2021

Notatet omhandler vielsesregistrering og udstedelsen af relaterede civile dokumenter så som nikahnama og marriage registartion certificate.

06-08-2021

Følgende notat beskriver den administrative struktur og civilregistrering i Cameroun. Notatet inkluderer en introduktion til registreringsrutiner og udstedelsesprocedurer ift. civile dokumenter samt det generelle korruptionsniveau i den offentlige forvaltning i Cameroun.

13-07-2021

Nærværende notat beskriver registreringsprocedurer og udstedelse af vielsesattester i Tyrkiet. Notatet berører kort den administrative struktur i Tyrkiet samt korruptionsniveauet i den offentlige sektor.

13-07-2021

Notatet beskriver udstedelsesproceduren for det thailandske pas.

08-07-2021

Følgende notat beskriver taktiske elementer, som findes i fødsels-, vielses-, og dødsattester udstedt af civilregistreringskontorer i Cameroun. Af særlig interesse er matrikuleringskoden, da den er sammensat af en række oplysninger, som findes andre steder i samme dokument, og derfor bør stemme overens med disse.