Landespecifikke publikationer

01-07-2019

Opdateret version af notat om ægteskabsregistrering i Ghana og ghanesiske vielsesattester.

01-07-2019

Nærværende notat beskriver proceduren for registrering af ægteskab og udstedelse af vielsesattester i Irak. I forbindelse hermed beskrives folkeregistreringssystemet samt lovgivning af relevans for udstedelsen af vielsesattester. (Opdateret version af notat udstedt d. 27. juni 2019)

27-06-2019

Nærværende notat beskriver registreringsprocedurer og udstedelse af vielsesattester i Tyrkiet. Notatet berører kort den administrative struktur i Tyrkiet samt korruptionsniveauet i den offentlige sektor.

26-06-2019

Notatet indeholder en redegørelse af vielsesregistrering samt udstedelse af vielsesattester i Afghanistan. (Opdateret version af notat udstedt d. 19. Juni 2019)

25-06-2019

Nærværende notat omhandler legaliseringsproceduren i Cameroun.

25-06-2019

Følgende notat beskriver proceduren for registrering af fødsler samt udstedelsen af fødselsattester i Cameroun. Notatet inkluderer desuden en introduktion til folkeregistreringer i Cameroun.

25-06-2019

Følgende notat beskriver processen for identificering af camerounske statsborgere i forbindelse med valgdeltagelse. Notatet indeholder desuden en kort beskrivelse af stemmekortet.

25-06-2019

Følgende notat beskriver proceduren for registrering af vielser samt udstedelsen af vielsesattester i Cameroun. Notatet inkluderer desuden en introduktion til folkeregistreringer i Cameroun.

25-06-2019

Følgende notat beskriver taktiske elementer, som findes i fødsels-, vielses-, og dødsattester udstedt af civilregistreringskontorer i Cameroun. Af særlig interesse er matrikuleringskoden, da den er sammensat af en række oplysninger, som findes andre steder i samme dokument, og derfor bør stemme overens med disse.

25-06-2019

Følgende notat beskriver proceduren for registrering af dødsfald samt udstedelsen af dødsattester i Cameroun. Notatet inkluderer desuden en introduktion til folkeregistreringer i Cameroun.