Landespecifikke publikationer

11-05-2021

Notatet beskriver registrering af vielser og vielsesattester i Vietnam.

10-05-2021

Følgende notat beskriver proceduren for registrering af dødsfald samt udstedelsen af dødsattester i Cameroun. Notatet inkluderer desuden en introduktion til folkeregistreringer i Cameroun.

07-05-2021

Følgende notat beskriver fødselsregistrering og udstedelsesproceduren for vietnamesiske fødselsattester. Dertil beskrives de tekniske specifikationer for 2016-versionen af en fødselsattest.

06-05-2021

Dette notat beskriver udstedelsesproceduren for det filippinske biometriske pas, som er blevet udstedt siden 2016.

05-05-2021

Notatet omhandler den yemenitiske administrations evner til at registrerer livsbegivenheder og udstede de dertilhørende civilretlige dokumenter og ID-kort. Notatet omhandler ligeledes, hvordan den anerkendte yemenitiske regering forholder sig til civilretlige dokumenter, der er udstedt i områder kontrolleret af Houthi-bevægelsen. Notatet er en opdateret version af notat offentliggjort den 26. oktober 2020.

05-05-2021

Nærværende notat beskriver det pakistanske pas og troværdigheden her af. Notatet er en opdateret version af notat udgivet den 26. august 2019.

05-05-2021

Notatet beskriver det yemenitiske nationalitetspas og hvordan den nuværende situation i landet påvirker udstedelsen af pas i og uden for Yemen. Notatet indeholder ligeledes en beskrivelse af udstedelsesprocedurene, regler for forlængelse, en oversigt over pasudstedende kontorer, der er anderkendt af den yemenitiske regering samt beskrivelser af de tekniske specifikationer af passerierne S-2016 og S-2019. Notatet er en opdateret verion af notat udgivet den 2. juli 2020.

28-04-2021

Notatet beskriver opholdstilladelser relateret til arbejde i Polen.

26-04-2021

En ensides guide til Schengen-visumstickeren version 2019. Guiden indeholder billeder af bio-datasiden under forskellige lyskilder.

21-04-2021

Følgende notat beskriver processen for identificering af camerounske statsborgere i forbindelse med valgdeltagelse. Notatet indeholder desuden en kort beskrivelse af stemmekortet.