Landespecifikke publikationer

16-11-2020

Notatet omhandler vielsesregistrering og udstedelsesproceduren for vielsesattester i Iran. Notatet indeholder en beskrivelse af den administrative struktur relateret til udsendelse af civilstatusdokumenter samt en kort beskrivelse af korruptionsniveauet.

12-11-2020

Notatet beskriver den administrative struktur i Eritrea, registreringen af civile begivenheder og udstedelsen af relaterede civile dokumenter. Notatet indeholder beskrivelser af de konkrete udstedelsesprocedurer for fødselsattester, dødsattester, civile og religiøse ægteskabsattester og skilsmisseattester. Notatet indeholder dertil en vurdering af korruptionsniveauet og troværdigheden af eritreiske civile dokumenter.

09-11-2020

Notatet beskriver udstedelsesprocedurerne for det iranske fødselsdokument, shenasnameh. Desuden er de personlige oplysninger, der fremgår i en shenasnameh beskrevet i notatet.

27-10-2020

Nærværende notat beskriver to typer af canadiske fødselsattester samt polymer sikkerhedspapir. Notatet er en opdateret version at notat offentliggjort den 8. oktober 2018.

27-10-2020

Følgende vejledning beskriver, hvordan man kan gennemføre en taktisk undersøgelse af visumstickere fra Storbritannien ved at sammenligne oplysningerne i MRZ-koden med oplysningerne i stickeren

27-10-2020

Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for iranske dødsattester både i Iran og på iranske repræsentationer i udlandet. Notatet inkluderer desuden en kort introduktion til civilregistreringer i Iran. 

26-10-2020

Notatet omhandler den yemenitiske administrations evner til at registrerer livsbegivenheder og udstede de dertilhørende civilretlige dokumenter og ID-kort. Notatet omhandler ligeledes, hvordan den anerkendte yemenitiske regering forholder sig til civilretlige dokumenter, der er udstedt i områder kontrolleret af Houthi-bevægelsen.

20-10-2020

Nærværende notat indeholder en vejledning til kontrol af Schengen-visumstickere.

24-09-2020

Nærværende notat omhandler udstedelsesprocedurer for iranske pas – i Iran såvel som på iranske repræsentationer i udlandet.

21-09-2020

En ensides guide til det indiske pas, model 2019. Guiden indeholder billeder af bio-datasiden under forskellige lyskilder.