Landespecifikke publikationer

12-02-2021

Notat omhandler de statsløse kurdere i Syrien, maktoumin and ajanib. Fokus er på folketællingen i 1962 som resulterede i at omkring 120.000 kurdere i Syrien blev statsløse. Derudover er fokus på dokumenter udstedt til kurdere i Syrien.

11-02-2021

Notatet omhandler de to versioner af kinesiske fødselsattester: den medicinske fødselsattest og den notarielle fødselsattest.

04-02-2021

Notatet beskriver det kinesiske erhvervskompetencebevis (the Occupational Qualification Certificate), som hører under erhvervskompetencesystemet. Notatet redegør for bevisets centrale tekniske specifikationer og omfatter en guide til online verifikation.

04-02-2021

Dette er en kort vejledning til den indledende kontrol af kinesiske erhvervskompetencebeviser version 2017 (OQC). Fokus er på de vigtige taktiske oplysninger i beviset, såsom det ansvarlige ministerium, kvalifikationstype og niveau, udstedende myndighed og lokalt testbureau. Vejledningen indeholder også information om den nationale online verifikationsdatabase.

25-01-2021

Notat omhandler de administrative rutiner vedrørende ægteskabsindgåelse i den eritreiske ortodokse kirke og den katolske kirke i Khartoum, Sudan. Notatet inkluderer også en beskrivelse af relateret identitetskontrol, civilregistrering og legalisering samt troværdigheden af eritreiske civile dokumenter.

25-01-2021

Opdateret version af notat offentliggjort den 3. oktober 2018 er nu tilgængelig. Nærværende notat beskriver udstedelsesprocedurer for civile attester, attesternes udseende samt berører kortfattet den etiopiske forvaltningsstruktur. Civile attester udstedes af det etiopiske Vital Events Registration Agency (VERA), som siden august 2016 har registreret fødsler, adoptioner, ægteskaber, skilsmisser og dødsfald for etiopiske statsborgere. Siden oktober 2017 har VERA tillige registreret livsbegivenheder for flygtninge, hvorfor begge procedurer beskrives.

25-01-2021

Opdateret version af notat offentligjort den 18 december 2018 er nu tilgængelig. Notatet beskriver registreringsrutiner relateret til personoplysninger, udstedelsesprocedurer ift. ID-dokumenter og civilretlige dokumenter, relaterede underlagsdokumenter, samt det generelle korruptionsniveau i den offentlige forvaltning i Nepal. Notatet beskriver også troværdigheden af ID-dokumenter og civilretlige dokumenter, en kort beskrivelse af det nepalesiske statsborgerskabsbevis og personnummer, samt en beskrivelse af National ID Management Centre.

22-01-2021

En teknisk guide til det indiske pas, model 2019. Guiden indeholder billeder og beskrivelser af passets sikkerhedselementer.

21-01-2021

Énsides guide til det srilankanske pas. Guiden indeholder bl.a. billeder af bio-datasiden under forskellige lyskilder.

21-01-2021

En ensides guide til det palæstinensiske pas. Guiden indeholder billeder af bio-datasiden under forskellige lyskilder.