Landespecifikke publikationer

30-09-2019

Notatet indeholder en beskrivelse af hvor man finder, og hvordan man læser det italienske skattenummer.

11-09-2019

Notatet omhandler vielsesregistrering og udstedelsen af relaterede civile dokumenter så som Nikahnama og Marriage Registartion Certificate.

11-09-2019

Notatet omhandler fødselsregistrering og udstedelsen af relaterede civile dokumenter så som Birth Registration Certificate og Child Registration Certificate.

11-09-2019

Notatet omhandler den administrative struktur i Pakistan relateret til registrering af personoplysninger og udstedelsen af civile dokumenter.

29-08-2019

Notatet indeholder en beskrivelse af udstedelse af kortet samt en kort forklaring af de omstændigheder, som stadigvæk kan begrunde udstedelsen af papir modellen.

26-08-2019

Notatet beskriver det pakistanske pas og troværdigheden her af.

26-08-2019

Notatet beskriver legaliseringsproceduren for pakistanske dokumenter og troværdigheden forbundet med et legaliseret dokument.

26-08-2019

Notatet omhandler taktisk information i en række pakistanske dokumenter.

26-08-2019

Notatet beskriver de forskellige pakistanske ID-kort, relaterede underlagsdokumenter, deres udstedelsesprocedurer, relateret korruption og dokumenternes troværdighed.

01-07-2019

Opdateret version af notat om ægteskabsregistrering i Ghana og ghanesiske vielsesattester.