NIDC ID-database

En af Nationalt ID-centers opgaver er at indsamle og analysere relevant viden inden for ID-området.

Informationer indsamles ved desk studies, fact finding missioner, samt gennem nationale og internationale ID-netværk. Informationerne bliver gjort tilgængelige for relevante myndigheder i NIDC ID-databasen. Man kan enten tilgå informationerne via venstremenuen, eller man kan søge information frem om specifikke lande via alfabetet nedenfor.

Alerts: 
Nationalt ID-center publicerer alerts om bl.a. misbrug af ID-dokumenter på baggrund af centerets egne dokumentundersøgelser, men også ud fra oplysninger fra nationale og internationale samarbejdspartnere. Alerts kan kun tilgås efter login.

Landespecifikke publikationer:
Publikationer, som indeholder konkrete oplysninger om ID-relaterede forhold i ét eller flere lande, kan findes under landespecifikke publikationer. En del af de landespecifikke publikationer er offentligt tilgængelige.

Misbrugspublikationer:
Nationalt ID-center indsamler og analyserer relevant viden om misbrugsmønstre vedrørende dokumentfalsk og personelfalsk med henblik på, at analyserne bliver gjort tilgængelige for de relevante myndigheder i NIDC ID-databasen. Misbrugspublikationer kan kun tilgås efter login.

 

Søgning efter land:
Alle typer publikationer og alerts, som omhandler et eller flere lande, kan tilgås ved at vælge et forbogstav nedenfor og herefter et land.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å