Dokumentundersøgelse

En af Nationalt ID-centers hovedopgaver er at ægthedsvurdere ID-dokumenter i centerets dokumentlaboratorium.

Ægthedsvurderingen af ID-dokumenter til brug for udlændingemyndighedernes konkrete sagsbehandling udarbejdes ud fra to centrale undersøgelsesspor. En dokumentteknisk erklæring, hvor der tages stilling til det undersøgte dokuments tekniske sikkerhedsniveau og ægthed, samt en dokumentvurdering, hvor der tages stilling til validiteten af dokumentet, baseret på oplysninger fra egne og internationale efterretninger om dokumentets indhold, opbygning og udformning.

Den dokumenttekniske erklæring og dokumentvurderingen danner grundlag for en samlet dokumentteknisk bedømmelse af dokumentet. Denne bedømmelse udgør den skriftlige udtalelse, som Nationalt ID-center fremsender til myndigheden, der har anmodet om en ægthedsvurdering af dokumentet.

Nationalt ID-centers skriftlige udtalelser er ikke forvaltningsretlige afgørelser, men har alene til formål at bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.

Se også vejledning vedr. ægthedsvurdering (kræver login).

Flere oplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering