Biometri

Nationalt ID-centers biometriske team har til opgave at understøtte udlændinge-myndighedernes mulighed for at identificere udlændinge ved hjælp af udvalgte biometriske kendetegn.

Biometri kan beskrives som en metode til at identificere en person ud fra specifikke kendetegn, såsom fingeraftryk, ansigtstræk, iris, stemme mv. Nationalt ID-centers biometriske team anvender på nuværende tidspunkt kun ansigtssammenligning. På et senere tidspunkt vil teamet også kunne vurdere fingeraftryk.

Ansigtssammenligning

Ansigtssammenligning er en proces, hvor to eller flere ansigtsfotos sammenlignes for at vurdere, hvorvidt der er en sandsynlighed for, at det er den samme person. For en nærmere beskrivelse af hvilke sammenligningsmuligheder henvises der til typer af ansigtssammenligning.

Ansigtssammenligning er en manuel proces, hvor særligt trænede sagsbehandlere foretager en sammenligning af ansigtsfoto ud fra fast definerede arbejdsgange. De anvendte arbejdsgange tager udgangspunkt i internationalt anerkendte metoder og procedurer.

I Nationalt ID-Center anvendes en morfologisk sammenligningsmetode, hvilket betyder, at der sker en systematisk sammenligning af ansigtets form og forskellige træk, f.eks. næse, øje, øre mv.

Muligheden for at gennemføre en ansigtssammenligning vil bl.a. afhænge af billedkvaliteten, belysningen på fotoet, ansigtets vinkel i forhold til betragteren, samt personens alder og aldersforskellen på personerne på de anvendte fotos.

Med henblik på at kvalitetssikre resultatet af den manuelle sammenligningsproces behandles hver ansigtssammenligningssag af to sagsbehandlere. Der er tale om en såkaldt ”blind proces”, idet de to sagsbehandlere udfører opgaven uafhængigt af hinanden og uden kendskab til, hvem den anden sagsbehandler er. Først når begge sagsbehandlere har gennemført deres undersøgelse sammenlignes resultatet, og der udarbejdes en fælles vurdering og konklusion. Dermed minimeres risikoen for at de to sagsbehandleres indledende undersøgelser påvirkes af hinanden.

Det er vigtigt at understrege, at resultatet af en ansigtssammenligning ikke kan stå alene og kun kan anvendes som et supplerende element i vurderingen af en sag. Resultatet kan dermed bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.

Flere oplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering.