Biometri

Nationalt ID-centers biometriteam har til opgave at understøtte udlændinge-myndighedernes mulighed for at identificere udlændinge ved hjælp af udvalgte biometriske kendetegn.

Biometri kan beskrives som en metode til at identificere en person ud fra specifikke kendetegn, såsom fingeraftryk, ansigtstræk, iris, stemme mv. Nationalt ID-centers biometriteam er uddannet til at gennemføre ansigtssammenligningsundersøgelser og sammenligning af fingeraftryk.


Fremsendelse af billeder til ansigtssammenligning

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ID-dokument er blevet fremlagt af rette indehaver eller en mulig impostor, kan du sende billederne til en ansigtssammenligningsundersøgelse hos Nationalt ID-center.

Følgende myndigheder kan rekvirere en ansigtssammenligningsundersøgelse hos NIDC: Ankestyrelsen, Familieretshuset, Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen, Justitsministeriet, Politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet (herunder de danske udenrigsrepræsentationer), Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Billederne, der har givet anledning til tvivl, skal fremsendes til NIDC via nidc@nidc.dk. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en af centerets medarbejdere for at afstemme undersøgelsens formål.

Billedkvalitet kan være en afgørende faktor i forbindelse med ansigtssammenligning og det anbefales derfor, at billederne fremsendes i originalt fil format og i så høj opløsning som muligt, fx som vedhæftet fil i jpg-format. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte en a centerets medarbejdere, hvis du har brug for hjælp til dette.

Undersøgelsens resultat er et ekspertteknisk udsagn, der kan bidrage til vurderingen af, om et ID-dokument er fremlagt af rette indehaver eller en impostor.

Det er vigtigt at understrege, at resultatet af en ansigtssammenligning ikke kan stå alene og kun kan anvendes som et supplerende element i vurderingen af en sag. Resultatet kan dermed bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.


Fingeraftryk

Fingeraftryk er siden det 19. århundrede blevet brugt til at fastlægge personers identitet. De kan bruges til at undersøge, om en asylsansøger har søgt asyl i et andet europæisk land forud for indgivelse af en asylansøgning i Danmark. Fingeraftryk sammenlignes af særligt trænede sagsbehandlere og udføres i henhold til ACE-V proceduren, hvor aftrykkenes mønster samt detaljer sammenlignes med henblik på at fastslå, om aftrykkene kommer fra samme person.


Ansigtssammenligning

Ansigtssammenligning er en proces, hvor to eller flere ansigtsfotos sammenlignes for at vurdere, hvorvidt der er en sandsynlighed for, at det er den samme person. For en nærmere beskrivelse af hvilke sammenligningsmuligheder henvises der til typer af ansigtssammenligning.

Ansigtssammenligning er en manuel proces, hvor særligt trænede sagsbehandlere foretager en sammenligning af ansigtsfoto ud fra fast definerede arbejdsgange. De anvendte arbejdsgange tager udgangspunkt i internationalt anerkendte metoder og procedurer.

I Nationalt ID-Center anvendes en morfologisk sammenligningsmetode, hvilket betyder, at der sker en systematisk sammenligning af ansigtets form og forskellige træk, f.eks. næse, øje, øre mv.

Muligheden for at gennemføre en ansigtssammenligning vil bl.a. afhænge af billedkvaliteten, belysningen på fotoet, ansigtets vinkel i forhold til betragteren, samt personens alder og aldersforskellen på personerne på de anvendte fotos.

Med henblik på at kvalitetssikre resultatet af den manuelle sammenligningsproces behandles hver ansigtssammenligningssag af to sagsbehandlere. Der er tale om en såkaldt ”blind proces”, idet de to sagsbehandlere udfører opgaven uafhængigt af hinanden og uden kendskab til, hvem den anden sagsbehandler er. Først når begge sagsbehandlere har gennemført deres undersøgelse sammenlignes resultatet, og der udarbejdes en fælles vurdering og konklusion. Dermed minimeres risikoen for at de to sagsbehandleres indledende undersøgelser påvirkes af hinanden.

Flere oplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering