Dokumentkontrol

En af Nationalt ID-centers hovedopgaver er at ægthedsvurdere ID-dokumenter i centerets dokumentlaboratorium.

En vigtig opgave for Nationalt ID-center er at ægthedsvurdere ID-dokumenter til brug for konkret sagsbehandling. En ægthedsvurdering vil omfatte en dokumentteknisk undersøgelse i Nationalt ID-centers laboratorium af det enkelte dokument. Denne tekniske ægthedsvurdering vil i nogle tilfælde kunne kobles sammen med en analyse indeholdende aktuelle informationer om det pågældende lands udstedelsesprocedurer. I andre tilfælde vil centrets ægthedsvurdering kunne kobles med anden viden omkring id-relaterede problemstillinger. Hvilke myndigheder, der kan sende ID-dokumenter til undersøgelse ved Nationalt ID-center, er fastsat af udlændinge- og integrationsministeren.

 

Anmodning om ægthedsvurdering af ID-dokument