Analyser og trends

En af Nationalt ID-centers opgaver er at foretage analyser og skabe overblik over trends på ID-området.

Nationalt ID-center har til opgave at varetage den overordnede og tværgående koordination af myndighedssamarbejdet på ID-området, herunder metodeudvikling i forhold til afklaring af udlændinges identitet. Nationalt ID-center har bl.a. ansvaret for at udarbejde retningslinjer, spørgeguides, vejledninger og procedurebeskrivelser med henblik på at kvalificere og ensarte myndighedernes tilgange til fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Nationalt ID-center vil desuden indsamle og analysere relevant viden om misbrugsmønstre vedrørende dokumentfalsk og personelfalsk med henblik på, at analyserne bliver gjort tilgængelige for de relevante myndigheder. Analyserne vil bl.a. fokusere på brugen af falske og forfalskede dokumenter samt brugen af ID-dokumenter, der er udstedt på grundlag af falske eller forfalskede underliggende dokumenter.

Nationalt ID-center vil endvidere indhente konkrete oplysninger om ID-relaterede forhold i specifikke lande.

Analyserne vil være baseret på desk studies, missioner til udlandet og/eller informationer fra internationale ID-netværk.

 

Analyser udarbejdet af Nationalt ID-center:

Kinesiske personnumre
Nærværende notat omhandler læsningen af det 18-cifrede kinesiske personnummer (gongmin shenfen haoma) og kan bruges til at undersøge kinesiske statsborgeres identitet. Notatet beskriver, hvordan et ægte 18-cifret kinesisk personnummer korresponderer med oplysninger om indehaverens bopælsregistrering.