Analyser og trends

En af Nationalt ID-centers opgaver er at foretage analyser og skabe overblik over trends på ID-området.

Nationalt ID-center har til opgave at varetage den overordnede og tværgående koordination af myndighedssamarbejdet på ID-området, herunder metodeudvikling i forhold til afklaring af udlændinges identitet. Nationalt ID-center har bl.a. ansvaret for at udarbejde retningslinjer, spørgeguides, vejledninger og procedurebeskrivelser med henblik på at kvalificere og ensarte myndighedernes tilgange til fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Nationalt ID-center vil desuden indsamle og analysere relevant viden om misbrugsmønstre vedrørende dokumentfalsk og personelfalsk med henblik på, at analyserne bliver gjort tilgængelige for de relevante myndigheder. Analyserne vil bl.a. fokusere på brugen af falske og forfalskede dokumenter samt brugen af ID-dokumenter, der er udstedt på grundlag af falske eller forfalskede underliggende dokumenter.

Nationalt ID-center vil endvidere indhente konkrete oplysninger om ID-relaterede forhold i specifikke lande.

Analyserne vil være baseret på desk studies, missioner til udlandet og/eller informationer fra internationale ID-netværk.

 

Analyser udarbejdet af Nationalt ID-center:

Kinesiske personnumre
Nærværende notat omhandler læsningen af det 18-cifrede kinesiske personnummer (gongmin shenfen haoma) og kan bruges til at undersøge kinesiske statsborgeres identitet. Notatet beskriver, hvordan et ægte 18-cifret kinesisk personnummer korresponderer med oplysninger om indehaverens bopælsregistrering.

Udstedelse af jordanske dokumenter til statsløse palæstinensere
Følgende notat omhandler dokumenter udstedt til statsløse palæstinensere af de jordanske myndigheder. Notatet beskriver udstedelsesproceduren for det jordanske T-pas, samt de forskellige kategorier af grænsekort udstedt til statsløse palæstinensere af myndighederne i Jordan.

Pasudstedelse til rohingyaer i Myanmar
Følgende notat belyser i hvilken grad, det er muligt for rohingyaer i Myanmar at opnå statsborgerskab samt få udstedt pas. Notatet beskriver de tre forskellige typer statsborgerskab i Myanmar samt procedurer for ansøgning om pas og nationale ID-kort.

Forvaltningsstruktur og dokumentudstedelse i Eritrea
Nærværende notat omhandler den eritreiske forvaltningsstruktur samt udstedelse af dokumenter til eritreiske borgere. Notatet beskriver den administrative struktur i landet samt procedurer for udstedelsen af forskellige civilretlige dokumenter og attester til eritreiske borgere.

The Ghanaian G-Series passport (Kun til intern myndighedsbrug - kræver login)
Nationalt ID-center har udarbejdet en beskrivelse af de tekniske specifikationer i det ghanesiske G-serie pas, samt en række uregelmæssigheder forbundet med passets udseende og specifikationer.